Solution for sort question in lesson -12 of biology in Std-10

ધોરણ-૧૦ માં જીવ વિજ્ઞાન વિભાગ માં 
પાઠ-૧૨ 
 પોષણ અને શ્વસન 

  • ટૂકા પ્રશ્નનો ના જવાબ .
1. પોષણ એટલે છે.? -
 જ. :- પોષણ એટલે કાર્ય કરવાની શક્તિ તેમજ વૃદ્ધિ.
2.કોષીય શ્વશન એટલે શું ?
 જ. :-ખોરાક માંથી શક્તિ મુક્ત થાવની ક્રિયા કોષ માં થાય છે. જેને કોષીય શ્વસન કહે છે.
3.જૈવિક પ્રકિયા એટલે શું?
જ.:- સજીવો પોતાનું જીવન જીવવા જે મૂળભૂત ક્રિયાઓ કરે છે.તેને જૈવિક પ્રક્રિયા કહે છે.
4.શ્વશન એટલે શું?
જ. :- ખોરાક માંથી શક્તિ મુક્ત કરવા જે પ્રક્રિયા થાય છે. તેને શ્વસન કહે છે.
5. વૃદ્ધિ એટલે શું?
 જ.:- સજીવ શરીરના કદ માં થતો વધારો એટલે વૃદ્ધિ
6. પ્રજનન એટલે શું?
 જ.:- સજીવો પોતાના જેવો નવો સજીવ ઉત્પન કરવા જે ક્રિયા કરે છે. તેને પ્રજનન કહે છે.
7. ઉત્સર્જન એટલે શું ?
 જ. :- શરીર માં ચાલતી વિવિધ પ્રક્રિયાઓ દરમિયાન ઉત્પન થયેલ નાકમાં પદાર્થોનો  શરીર ની બહાર નિકાલ કરવાની પ્રક્રિયાને ઉત્સર્જન કહે છે.
8. સહનીયમન એટલે શું ?
 જ. :- સજીવ શરીર માં ચલતી વિવિધ પ્રક્રિયા ઓ એક બીજા સાથે પરોક્ષ કે પ્રત્યક્ષ રીતે જડાઈ ને શરીર નું સંતુલન જાળવે છે.તેને સહનીયમન  કહે છે.
9. પોષકતત્વો એટલે શું?
જ. :- શરીર ને પોષણ પૂરું પડતા તત્વો ને પોષકતત્વો કહે છે.
10.પોષકતત્વો ના નામ આપો ?
જ. ;-કર્બોદીય ,પ્રોટીન ,ચરબી ,વિટામીન ,પાણી અને ક્ષાર .
11.પોષણ ના પ્રકાર જણાવો ?
જ. :- સ્વાલંબી પોષણ અને પરાવલંબી પોષણ.
12.સ્વાલંબી પોષણ એટલે શું?
 જ. :-સજીવો પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે છે.અને તેમાથી પોષણ મેળવે છે. તે ક્રિયા ને સ્વાલંબી પોષણ કહે છે.
13. ઓટો શબ્દનો અર્થ જણાવો ?
જ. :- 'ઓટો' શબ્દનો અર્થ 'પોતે' થાય છે.
14. ટ્રોફે શબ્દો નો અર્થ જણાવો ?
જ. :-'ટ્રોફે  ' શબ્દનો અર્થ 'પોષણ' થાય છે.
15.પ્રકાશ સંશ્લેષણ એટલે શું ?
 જ. :- જે સજીવો સૂર્ય પ્રકાશ ની હાજરીમાં, ક્લોરોફીલ ની મદદ થી ,પાણી અને કાર્બન ડયોકસાઈદ નો ઉપયોગ કરી,કાર્બોદિત  જેવા પદાર્થો બનવા જે સંલેષણ પ્રક્રિયા કરેશે તેને પ્રકાશ સંશ્લેષણ કહે છે.
16. પ્રકાશસંશ્લેષણમાં ક્યાં ક્યાં પરિબળો ની હાજરી અનિવાર્ય છે.?
 જ. :- સર્ય પ્રકાશ, પાણી, કાર્બન ડાયોક્સાઈડ.
17.વનસ્પતિ માં ખોરાક નો સંગ્રહ ક્યાં સ્વરૂપે થાય છે.?
 જ. :- સ્ટાર્ચ
18. પ્રકાશાસંશ્લેષણ દ્રારા વનસ્પતિ માં કયો પોષક તત્વ બને છે.?
 જ. :- કાર્બોદિત
19. પ્રકાશાસંશ્લેષણ વનસ્પતિમાં ક્યાં અંગ માં થાય છે.?
 જ.:- પર્ણ
20. પ્રકાશાસંશ્લેષણ માં કઈ રાસાયણિક પ્રકિયા થાય છે.?
 જ. :- રીડક્સન
21. સૂર્ય પ્રકાશ નું શોષણ વનસ્પતિમાં કઈ અંગીકા દ્રારા થાય છે.?
 જ. :- ક્લોરોફીલ
22. શોષાયેલી પ્રકાશ શક્તિ નું કઈ પ્રકિયા માં રૂપાંતર થઇ કાર્બોદિત બને છે.?
 જ. :- રાસાયણિક પ્રક્રિયા (રીડાક્સન )
23. સ્વાલંબી પોષણ ધરાવતા સજીવોના નામ આપો ?
 જ. :-વનસ્પતિ, નીલહારિત લીલ ,
24. પ્રાણીઓમાં ખોરાક નો સંગ્રહ ક્યાં સ્વરૂપે થાય છે.?
 જ. :-ગ્લાયકોજન સ્વરૂપે
25. સ્ટાર્ચ ની હાજરી તપાસવા કયું દ્રાવણ વપરાય છે.?
જ. :- મંદ આયોડીન નું દ્રાવણ
26. KOH નું કાર્ય જણાવો.?
જ. :-કાર્બન ડાયોક્સાઈડ નું શોષણ કરવાનું
27. પર્ણ નો લીલો રંગ દુર કરવા કયું દ્રાવણ વપરાય છે.?
 જ. :-પર્ણ ને આલ્કોહોલ માં નાખવામાં આવે છે.
28. વનસ્પતિ માં  પર્ણરંદ્ર નું રક્ષણ કોણ કરે છે.?
 જ. :- રક્ષકકોષો
29. પર્ણરંદ્ર ખોલવા બંધ કરવાનું કાર્ય કોણ કરે છે.?
 જ. :- રક્ષકકોષો
30. પાણી ની ખેચ કે અછત હોય ત્યારે પર્ણરંદ્ર ની સ્થિતિ કેવી હોય છે.?
 જ.:- પર્ણરંદ્ર બંધ હોય છે.
31. રક્ષકકોષોમાં પાણી થી ભરેલ હોય ત્યારે પર્ણરંદ્ર ની  સ્થિતિ કેવી હોય છે.?
 જ. :-પર્ણરંદ્ર ખુલે છે.
32. રક્ષકકોષોમાં પાણી ગુમાવે  ત્યારે પર્ણરંદ્ર ની  સ્થિતિ કેવી હોય છે.?
 જ. :- પર્ણરંદ્ર બંધ થઇ જાય છે.
33. જલીય વનસ્પતિ પ્રકાશાસંશ્લેષણ દરમિયાન  શ્વશન માં ક્યાં પ્રકાર ના  વાયુ નો ઉપયોગ કરે છે.?    
 જ. :- જલીય ઓક્સિજન કે કાર્બન ડાયોક્સાઈડ
34. અર્ધચંદ્રાકાર  પર્ણરંદ્ર કઈ વનસ્પતિમાં જોવા મળે છે.?
જ. :- દ્રીદળી વનસ્પતિમાં
35. ડમ્બેલ આકાર પર્ણરંદ્ર  કઈ વનસ્પતિમાં જોવા મળે છે.?
 જ. :- એક્દળી વનસ્પતિમાં
36. રક્ષકકોષો નું કાર્ય જણાવો ?
જ. :- પર્ણરંદ્ર ને ખોલવાનું અને બંધ કરવાનું
37. કાર્ય કરવાની શક્તિ તેમજ વૃદ્ધિ એટલે શું?
 જ. :- પોષણ
38. ખોરાક નું ગ્રહણ ,પાચન ત્યારબાદ શોષણ ની પ્રકિયા એટલે શું ?
જ. :- પોષણ
39. ખોરાક માંથી શક્તિ મુક્ત થવાની પ્રકિયા કોષમાં થાય છે.આ પ્રક્રિયા ક્યાં નામે ઓળખાય છે.?    
 જ. :- કોષીયશ્વસન
39. પ્રયોગ દરમિયાન છોડ ને અંધારા રૂમમાં કેમ રાખવામાં આવે છે.?
  જ :- પર્ણ માં બનેલો ખોરાક વપરાઈ જાય માટે ..
40. પરાવલંબી પોષણ એટલે શું?
જ. :- જે સજીવો ખોરાક માટે બોજા સજીવો પર આધાર રાખે તે પોષણ પરાવલંબી પોષણ કહે છે.
41. શરીર માં ઉત્પન થયેલા નાકમાં પદાર્થો શરીર ની બહાર નિકાલ કરવાની ક્રિયાને શું કહે છે.?
  જ. :- ઉત્સર્જન
42. સજીવોનું ગુણન કઈ જૈવિક પર્ક્રિયા દ્રારા થાય છે.?
 જ. :- પ્રજનન
43. પરાવલંબી પોષણ ના પ્રકાર જણાવો ?
 જ. ;- ત્રણ -મૃતોપજીવી , પરોપજીવી  અને પ્રાણીસમ પોષણ
44. ફક્ત નિર્જીવ પર્દાથો માંથી પોષણ મેળવતા પ્રાણીઓને ક્યાં નામે ઓળખાય છે.? જ. :- મૃતોપજીવી
45. મૃતોપજીવી એટલે શું? તેના ઉદાહરણ આપો ?
 જ.:- મૃત અને સડીગયેલા સેન્દ્રીય પદાર્થો માંથી પોષણ મેળવતા સજીવોને મૃતોપજીવી    પોષણ કહે છે. ઉદા. બેક્ટેરિયા ,ફૂગ .
46. યજમાન એટલે શું?
  જ. :- જે સજીવો પોષણ માટે બીજા સજીવોનો આધાર તરીકે ઉપયોગ કરી તેમાંથી પોષણ મેળવે છે, તેવા સજીવોને યજમાન કહે છે.
47. પરોપજીવી એટલે શું? તેના ઉદાહરણ આપો?
 જ. :- જે સજીવો પોષણ માટે બીજા સજીવોનો આધાર રાખે છે, અને તેમાંથી પોષણ મેળવે છે,તેવા સજીવો ને પરોપજીવી કહે છે. ઉદા .કરમિયા, પટ્ટીકીડો , યકૃતકૃમિ,અમરવેલ વગેરે.
48. પ્રાણીસમ પોષણ એટલે શું ? તેના ઉદાહરણ આપો ?
 જ. :- જે સજીવો વનસ્પતિ કે પ્રાણીઓ નો કે તેના ભાગોનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે,તેનું ઉત્સેચાકોની મદદથી પાચન કરે , પચેલા ખોરાક શોષણ કરે અને ન પચેલા ખોરાક નું મળોત્સર્જન દ્રારા નિકાલ  કરે ,આ પ્રકાર ના  પોષણ ને પ્રાણીસમ પોષણ કહે છે. ઉદા.પ્રાણીઓ , પક્ષીઓ , માનવ ,અમીબા ,પેરમેશીયમ .
49. અમીબા ક્યાં પ્રકારની પોષણ પધ્ધતિ ધરાવે છે.?
 જ. :- પ્રાણીસમ પોષણ પધ્ધતિ
50. અમીબાની ખોરાક મેળવવાની પધ્ધતિ ને ક્યા નામે ઓળખાય છે.?
  જ. :- કોષીય ઘનભક્ષણ કહે છે.
51. અમીબા ખોટા પગ ઉત્પન્ન કરી શાની રચના કરે છે.?
જ. :- અન્ન્ધાની રચના કરે છે.
52. અમીબા માં ખોરાક નું પાચન કરતા ઉત્સેચકો કોણ ઉત્પન કરે છે.?
 જ. :-લાયસોઝોમ અંગીકા
53. અમીબામાં પચેલા ખોરાક નું શોષણ સીધું શામા થાય છે.?
જ. :- કોષરસ માં  શોષણ થાય છે.
54. અમીબામાં ઉત્સર્જન ક્યાં પ્રકારે થાય છે.?
 જ. :- અન્ન્ધાની તૂટવાથી ન પચેલા ખોરાક નું
55. પેરામેશીયમ ને ખોરાક મેળવવાની પધ્ધતિ ને શું કહે છે. ?

જ. :- અંત:ગ્રહણ 56..પેરમેશીયમ ક્યાં પ્રકાર નું  પોષણપધ્ધતિ  ધરાવે છે.? 

જ. ;- પ્રાણીસમ પોષણપધ્ધતિ
57. જે પ્રાણીઓ વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ નો ખોરાક તરીકેનો ઉપયોગ કરી પાચન કરે પચેલા ખોરાક નું શોષણ કરે અને નપચેલા ખોરાક નું ઉત્સર્જન કરે આવા પોષણપધ્ધતિને   શું કહે છે.?
  જ. ;- પ્રાણીસમ પોષણપધ્ધતિ
58. મનુષ્ય માં ખોરાક નું સૌપ્રથમ પાચન ક્યાં થાય છે.?
 જ. :-મુખ માં
59. મનુષ્યમાં પાચન માટે સહાયક ગ્રંથી ના નામ આપો ?
 જ. :- લાળગ્રંથી , યકૃત અને સ્વાદુપિંડ
60. મનુષ્યમાં પાચનનળી ના નામ આપો ?
જ. :- મુખ, અન્નનળી , જઠર ,નાનુઆંતરડુ અને મોટુઆંતરડુ
61. મુખમાં શાનું પાચન થાય છે.?
જ. :-સ્ટાર્ચ નું પાચન
62. મુખમાં કઈ ગ્રંથી આવેલ છે.?
 જ. ;- લાળગ્રંથી
63. મુખમાં કયો ઉત્સેચક ઉત્પન્ન થાય છે.?
  જ. :-એમાયલેઝ ઉત્સેચક
64. સ્ટાર્ચ નું માલ્તોઝમાં રૂપાંતર કયો ઉત્સેચક કરે છે.?
  જ. :-એમાયલેઝ ઉત્સેચક
65. સ્ટાર્ચ નું સૌપ્રથમ પાચન ક્યાં થાય છે.?
જ. :- મુખમાં
66. ખોરાકનું મુખ માંથી જઠર સુધી વહન કોના દ્રારા થાય છે. ?
જ. :-અન્નનળી
67. જઠર નો આકાર જણાવો ?
જ. :- એસ ( 's' ) આકાર નું
68. જઠરનું સ્થાન જણાવો ? 

જ. :-ઉદાર પ્રદેશ ની ડાબી બાજુ
69. જઠર માં કેટલી જઠરગ્રંથીઓ આવેલી હોય છે.?
  જ. :- ત્રણ
70. જઠર માં શાનું પાચન થાય છે?
 જ. :- પ્રોટીન નું પાચન
71. એસીડીક માધ્યમમાં પ્રોટીન નું પાચન કયો ઉત્સેચક કરે છે.?
  જ. :-પેપ્સીનોઝ્ન
72. જઠરરસ માં શું શું ઉત્પન થાય છે.?
 જ. :-મંદ HCl, પેપ્સીનોઝ્ન ઉત્સેચક , અને શ્લેષ્મ
 73. શ્લેષ્મ નું કાર્ય જણાવો ?
 જ. :- મંદ HCl અને પેપ્સીનોઝન ઉત્સેચક થી જઠર દિવાલનું રક્ષણ કરવાનું  કાર્ય કરે છે.
74. જઠરમાં ખોરાક નું પાચન કેટલો સમય થાય છે?
જ. :- ત્રણ કલાક માટે વલોવાય છે.
75. જઠરમાં રહેલા ખોરાક ને નાના આંતરડામાં જતા ક્યાં સ્નાયુ નિયંત્રણ રાખે છે? 

જ. :- મુદ્રિકા સ્નાયુ
76. જઠર ના નીચેના ભાગને શું કહે છે?
 જ. :- નીજઠર
77. નાના આંતરડાના મુખ ભાગને શું કહે છે?
 જ. :- પક્વાશય
78. યકૃત નું સ્થાન જણાવો ?
જ.:- ઉદરપ્રદેશ  માં જઠર ની જમણી બાજુ .
79. પીતરસ નો સ્ત્રાવ કયું અંગ કરે છે?
 જ. ;- યકૃત
80. પીતરસ નું કાર્ય જણાવો ?
 જ. :- ચરબી નું નાના ગોળકોમાં રૂપાંતર કરે છે.
81. પીતરસ નો  સંગ્રહ ક્યાં અંગ માં થાય છે?
 જ. :-પીતાશય
82. પ્રોટીન નું સૌપ્રથમ પાચન ક્યાં અંગ માં થાય છે?
 જ. :-જઠર
83. પકવાશય માં શાનું પાચન થાય છે?  જ. :- પ્રોટીન , ચરબી અને સ્ટાર્ચ નું અપૂર્ણ પાચન
84. પીતરસ કેવું દ્રાવણ છે?
જ. :-આલ્કલી દ્રાવણ છે.
85. સ્વાદુપિંડ માંથી ક્યાં અંત:સ્ત્રાવ ઉત્પન્ન થાય છે?
 જ. :- એમયલેઝ ,ટ્રીપસીન અને લાયાપેઝ
86. સ્વદુપીડનું સ્થાન જણાવો ?
 જ. :- યકૃત ની નીચે
87. એમયાલેઝ શાનું પાચન કરે છે?

 જ. ;- સ્ટાર્ચ નું પાચન કરવાનું
88. આલ્કલી માધ્યમ માં પ્રોટીન નું પાચન કયો અંત:સ્ત્રાવ કરે છે?

 જ. ;- ટ્રીપસીન અંત:સ્ત્રાવ
89. ચરબી નું નાના નાના ગોળકોમ રૂપાંતર કોણ  કરે છે?
 જ. :- પીતરસ
90. લાયાપેઝ શાનું પાચન કરે છે?
 જ. :- ચરબીનું પાચન
91. પ્રોટીન નું પાચન થઇ શામા રૂપાંતર થાય છે?
 જ. :-એમીનો એસીડ
92. સ્ટાર્ચ નું પાચન થઇ શામા રૂપાંતર થાય છે?
 જ. :- ગ્લુકોઝ
93. ફેટી એસીડ અને ગ્લીસરોલ ક્યાં પોષકતત્વ નું  રૂપાંતર છે?
જ. :- ચરબી
94. નાના આંતરડાની લંબાઈ પુખ્ત મનુષ્યમાં કેટલી હોય છે?
 જ. :-૧૬ મી
95. સેલ્યુંલોઝ્નું પાચન ક્યાં અંગમાં થયા છે?
જ.:- નાના આંતરડામાં
96. માંશાહારી કરતા તૃણાહારી પ્રાણીઓ માં નાનાઆંતરડામાં ની લંબાઈ કેવી હોય છે? જ. :- વધુ લંબાઈ
 97. ખોરાક નું સંપૂર્ણ પાચન ક્યાં અંગ માં થાય છે?
જ. :-નાના આંતરડામાં
98. નાના આંતરડાની સપાટીમાં વધારો શાના દ્રારા થાય છે?
 જ. :- રસાંકુરો દ્રારા
99. નાના આંતરડામાં પચેલા ખોરાકનું શોષણ શાના દ્રારા થાય છે?
 જ. :- રસાંકુરો
100. શોષાયેલો ખોરાક નું વહન કોના દ્રારા થયા છે?
જ. :-રુધિર દ્રારા
101. શોષાયેલો ખોરાક નું ઉપયોગ શામા થાય છે?
જ. :- વૃદ્ધિ , વિકાશ અને સમારકામમાં
102. નાના આંતરડામાં ન પાચન થયેલા ખોરાક નું શું થાય છે?
 જ. :-મોટા આંતરડામાં જાય છે.
103. મોટા આંતરડા નું કાર્ય જણાવો?
જ. :- ન પચેલા ખોરાકમાંથી પાણી નું શોષણ કરે છે.
104. મોટા આંતરડાના અંત ભાગમાં કયું અંગ આવેલ છે?
જ.:- માળાશાય
105. મુદ્રિકા સ્નાયુ ક્યાં આવેલા હોય છે?
જ.:-મળદ્રારમાં
106. મુદ્રિકા સ્નાયુનું કાર્ય જણાવો ?
 જ.:- જેતે અંગ માં રહેલા ખોરાક નું આગળ જતા  નિયંત્રણ કરવાનું
107. ખોરાક માં રહેલા પાણી નું પુનઃ શોષણ ક્યાં અંગ માં થાય છે?
 જ. :-મોટા આંતરડામાં
108. ચરબીનું પાચન કયો અંત:સ્ત્રાવ કરે છે?
 જ. :- લાયપેઝ
109. પ્રોટીન નું પાચન કરતા અંત:સ્ત્રાવ નું નામ આપો?
જ. :-પેપ્સીનોજન , ટ્રીપસીન
110. જારક શ્વષન અટેલે શું ?
 જ. :-ઓક્સીજન ની હાજરીમાં થતા શ્વસન ને જારક શ્વસન કહે છે.
111. અજારક શ્વષન એટલે શું?
જ. ઓક્સીજન ની ગેરહાજરીમાં થતા શ્વસન ને અજારક શ્વસન કહે છે.
112. ઓક્સિજન ની હાજરીમાં થતા શ્વષન ને શું કહે છે? 

જ. :-જારક શ્વસન
113. કોષીયશ્વષન એટલે શું ?
 જ. :-ખોરાક માંથી શક્તિ મુક્ત થવાની ક્રિયા કોષમાં થાય છે.જેને કોષીય શ્વસન કહે છે.
114. ગ્યાકોલીષીસ પ્રકિયા માં ગ્લુકોઝ નું રૂપાંતર જણાવો?
 જ. :-પાયરુવિક એસીડ માં
115. જારક શ્વષન દરમિયાન કેટલા એ.ટી.પી. ઉત્પન્ન થાય છે?
 જ. :-૨ ATP
116. જારક શ્વષન કોષમાં કઈ અંગીકા માં થાય છે?
 જ. :- કણાભસુત્ર
117. અજારક શ્વષન કોષના ક્યાં ભાગ માં થાય છે?
 જ. :- કોષરસ માં
118. યીસ્ટ માં કયું શ્વષન થાય છે?
 જ. :-અજારક શ્વસન
119. સ્નાયુમાં અજારક શ્વષન થી કઈ નીપજ મળે છે?
જ. :- લેક્તિક એસીડ
120. જારક શ્વષન થી કઈ નીપજ મળે છે?
જ. :-38 ATP, 6 CO2  , 6 O2
121. લેક્ટીક એસીડ કઈ પ્રકિયા દ્રારા મળે છે?
જ. :- અજારક શ્વસન
122. ઇથેનોલ બનાવા કયો સુક્ષ્મજીવ વપરાય છે?
 જ. :-જારક શ્વસન
123. પ્રાણીઓના સ્નાયુ માં અજારક શ્વષન થી શું નીપજ મળે છે?
 જ. :-લેક્તિક એસીડ અને 2ATP
124. ક્રેબચક્ર પ્રકિયા ક્યાં શ્વષન દરમ્યાન થાય છે?
જ. :-જારક શ્વસન
125. અજારક શ્વષન થી કેટલા એ.ટી.પી. ઉત્પન થાય છે? 

જ. :-2ATP

126. એ.ટી.પી.નું પૂરું નામ આપો ?
 જ. :- એડીનોસાઈડ ટ્રાયફોસ્ફેટ
127. શ્વષન થી ઉત્પન થી ઉર્જા નો સંગ્રહ ક્યાં સ્વરૂપે થાય છે?
 જ. :- ATP સ્વરૂપે
128. વનસ્પતિ માં શ્વષન પ્રાણીઓ કરતા કેવું હોય છે?
 જ. :- ધીમું થાય છે.
129. વનસ્પતિ માં શ્વષન અંગ નું નામ આપો ?
જ. :-પર્ણ રંદ્ર ,
130. વાયુરંદ્ર ક્યાં આવેલા હોય છે ?
જ. :-પ્રકાંડ પર
131. મૂળ ક્યાં અંગ દ્રારા શ્વષન કરે છે?
 જ. :- મૂળરોમ
132. પર્ણ માં પર્ણરંદ્ર નું કાર્ય જણાવો ?
 જ. :- પાણી નું બાસ્પોત્સર્જન કરવાનું અને વાયુ નો વિનિમય કરવાનો
133. વનસ્પતિ સવારે શ્વષન માં કયો વાયુ લેશે ?
 જ. :-કાર્બન ડાયોકસાઈડ
134. વનસ્પતિ રાત્રે કયો વાયુ શ્વષનમાં લેશે ?
 જ. ;- ઓક્સીજન
135. દિવસે વનસ્પતિ ઉચ્છાવાસ દરમિયાન કયો વાયુ બહાર નીકળે છે? 

જ. :-ઓક્સીજન
136. વનસ્પતિ ઉચ્છવાસ દરમિયાન ઓક્સિજન વાયુ ક્યાં સમયગાળા દરમિયાન બહાર નીકળે છે?
 જ. ;-સવારે /દિવસ
138. અળસિયુ ક્યાં અંગ દ્રારા શ્વષન કરે છે?
 જ. :- ચામડી દ્રારા
139. શ્વષન નલિકા દ્રારા કયો સજીવ શ્વષન કરે છે?
જ. :- કીટકો
140. કરચલો ક્યાં અંગ દ્રારા  શ્વષન કરે છે? 

જ. :- ચૂઈ કે ઝાલર
141. સસલું ક્યાં અંગ દ્રારા શ્વાસન કરે છે.?

 જ. ;-ફેફસા
142. કાચબો ક્યાં અંગ દ્રારા શ્વાસન કરે છે.? 

જ. ફેફસા
143. મનુષ્યના શ્વસનતંત્ર ના અંગોના નામ આપો?
 જ. ;- નાક , નાસિકાકોટર, કાંઠનળી , શ્વાસનળી , વાયુકોષ્ઠ , રુધીર્કેશીકા
144. નાશિકાકોટરની રચના જણાવો?
જ. :- નાસિકાકોટરમાં શ્લેષમ અને નાના રોમ આવેલા છે.
145. 'C' આકાર ના કાસ્થીકોષો ક્યાં અંગમાં આવેલા છે?
જ. ;- શ્વાસનળી
146. ઘટી ઢાંકણનું કાર્ય જણાવો?
જ. :- ખોરાક અને પાણી ને શ્વાસ નળી માં જતા રોકે છે.
147. સ્વરપેટીનું કાર્ય જણાવો?
 જ. :- અવાજ ઉત્પન્ન કરે છે.
148. શ્વાસનળી ક્યાં કોષોની બનેલી હોય છે.?
 જ. ;-કસ્થીકોષોની બનેલી હોય છે.
149. વાયુનો વિનિમય ક્યાં અંગ માં થાય છે?
જ. વાયુ કોષ્ઠ માં
150. વાયુકોષ્ઠની આજુબાજુ કઈ નલિકાઓ વીટરાયેલી હોય છે ?
 જ. :- રુધીર્કેશીકાઓ
151. વાયુકોષ્ઠ નું સ્થાન જણાવો ?
જ. :- ફેફસામાં શ્વાસનળીકા  ના છેડે ફૂગ્ગા જેવી રચનાને
152. કયું ફેફસું મોટું હોય છે?
 જ. :- જમણું ફેફસું મોટુ હોય છે.
153. ડાબું ફેફસું જમણાફેફસા કરતા નાનું કેમ હોય છે?
 જ. :-ડાબી બાજુ હૃદય આવેલ હોવાથી ડાબું ફેફસું નાનું હોય છે.
154. ઉદરપટલનું સ્થાન જણાવો ?
 જ. :- ઉદર અને ઉરસ પ્રદેશ વચ્ચે આવેલા પટલ ને ઉદારપટલ આવેલ હોય છે.
155. ઉદરપટલ સંકોચવાથી શું થાય છે?
 જ. ;-શ્વાસ લેવાની ક્રિયા થાય છે.
156. ઉરસના સ્નાયુ સંકોચવાથી શું થાય ?
જ. ;-  શ્વાસ બહાર નીકરે છે.
157. ફેફસા માં આવેલી ફુગ્ગા જેવી રચના ને શું કહે છે?
 જ. :-વાયુકોષ્ઠ કહે છે.
158. ખોરાક કે પાણી ને શ્વસનળીમાં જતા કોણ રોકે છે.?
 જ. :- ઘાટીઢાકણ
159. ઉદરપટલના વિકોચન થી શું થાય છે.?
 જ. :- શ્વાસ બહાર જાય છે.
160. પરાવલંબી વનસ્પતિ ના નામ આપો?
 જ. :- અમરવેલ 

  • પસંદ આવેતો આ ચેનલ ને LIKE અને SUBSCRIBE કરશો.
  •  બાકીના પાઠના ટૂંકા પશ્નો  ટૂક સમય માં મુકવામાં આવશે.
Solution for sort question in lesson -12 of biology in Std-10 Solution for  sort question in lesson -12 of biology in Std-10 Reviewed by Btsmartteach on 9/12/2017 10:06:00 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.